สื่อ

05 Feb 2015
จากผลสำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจประกอบการให้เหตุผลเสริม เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชายทั่วโลกที่มีต่อผู้หญิงในแต่ละประเทศ ที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์คนโสดในแต่ละประเทศพบว่า
30 Jan 2009
[img]1[/img] วันที่:  30/01/2009 Life Style (กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)